'E100vs'에 해당되는 글 4건

  1. ...* 2011.06.28
  2. ...* 2010.12.04
  3. ...* (1) 2010.06.29
  4. ...* 2008.06.11

...*

from Small Format 2011. 6. 28. 19:28


topcon re super / re auto topcor 58mm 1:1.4 / kodak e100vs / 20110626 / 통영

- 분홍 자전거 


댓글을 달아 주세요

...*

from Small Format 2010. 12. 4. 23:38

olympus om2sp / sigma 90mm 1:2.8 macro / kodak e100vs / 감천동 / 201002
댓글을 달아 주세요

...*

from Small Format 2010. 6. 29. 15:55
사용자 삽입 이미지

초록, 반짝

댓글을 달아 주세요

  1. aikoman 2010.06.29 21:40 신고  address  modify / delete  reply

    상큼 :)

...*

from Astro 2008. 6. 11. 13:06
사용자 삽입 이미지

Canon old F-1
FD 55mm 1:1.2 S.S.C.
KODAK E100VS +3 stop push

in 창녕 화왕산 '별터'

--------------------

꽤 오래전 찍은 사진.
2000년 쯤이었던 것 같다.
기억에 그 당시 사자자리 유성우 때문에 가서 찍은 듯;;;

댓글을 달아 주세요